Photos:  Lilleba,  other pictures are marked with owners name.

About health in poodles.

Updated 12. February 2023

__________________________________________________

Health Test Results Finder,  Great Britain prcd-PRA  

Health tests results from SPK (Swedish Poodle Club) rcd-4 , SA Addison

Health test results from Poodle Club of Finland  SAOther, Epilepsy - Leg-P and more Other older site. Addison Addison older site,  Leg P, older site, 

Health tested Standard Poodles, all diseases, all ower the world Lynn Brucker DB  

Results from The Standard Poodle Open Register  Addison  (New ! 12-02-23) and SA 

-------------------------------------------------------------------------------

About Enamel Defects in Standard Poodle Dogs in Sweden

___________________________________________________________

 

 

09december 2019 Tatt fra DETTE nettstedet

 

Doktorsavhandling om hundars ögonsjukdomar visade en ny nedärvningsmodell – resultaten till nytta också för människor

 

Hundar har många ärftliga ögonsjukdomar. Som resultat av en ny doktorsavhandling har tre nya gentest som stöder aveln och diagnostiken utvecklats. Man hittade även en ny nedärvningsmodell som beror på modern. Resultaten är till nytta också för människopatienter: hundar och människor lider av samma sjukdomar, vars genetiska orsaker till stor del sammanfaller.

 

Ärftliga ögonsjukdomar hör till de vanligaste sjukdomar som försämrar hundarnas hälsa. Veterinär Maria Kaukonen, som forskar på Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet, utredde den genetiska bakgrunden till tre ärftliga ögonsjukdomar som leder till blindhet genom att använda de nyaste undersökningsmetoderna för hela genomet. Undersökningsobjekten var underutveckling av ögat eller mikroftalmi hos irish soft coated wheaten terrier, glaukom hos norsk älghund och retinitis pigmentosa hos dvärgschanuzer.

 

På basen av Kaukonens forskningsresultat utvecklades tre nya gentest till stöd för hundavel och diagnostik.

– Att hitta genfelet som orsakar sjukdomen har möjliggjort utvecklingen av gentest. Då man vet den genetiska orsaken är det också lättare att förstå hur sjukdomen uppkommer, säger Kaukonen. 

Ny nedärvningsmodell som beror på mamman

 

Kaukonen undersökte den genetiska bakgrunden till mikroftalmi hos irish soft coated wheaten terrier. Orsaken till mikroftalmin visade sig vara ett fel i  RBP4-genen.

 

I normala fall transporterar RBP4 A-vitamin från mamman till valpen under dräktigheten. A-vitamin är viktigt för att många organ ska utvecklas normalt, och ögat är extra känsligt för A-vitaminbrist.

– Genfelet som vi nu har hittat förorsakar A-vitaminbrist hos valparna, vilket i sin tur leder till att ögats utveckling störs, förklarar Kaukonen.

 

Samtidigt upptäcktes ett nytt nedärvningssätt som beror på modern, eftersom sjukdomen bara uppstod om både mamman och valpen hade samma arvsanlag i fråga om detta genfel. I vanliga recessivt nedärvda sjukdomar är de friska föräldrarna bärare av genfelet och har inte samma arvsanlag.

 

– Så vitt vi vet beskriver undersökningen för första gången en sådan här nedärvningsmodell för någon art. Resultaten är mycket spännande, och i framtiden bör man ta möjligheten till en sådan här nedärvningsmodell i beaktande i synnerhet då man undersöker utvecklingsstörningar, konstaterar Kaukonen.

 

Resultaten till nytta också för människopatienter

I sin doktorsavhandling utredde Kaukonen också de genetiska orsakerna bakom öppenvinkelglaukom hos norsk älghund och fortskridande retinitis pigmentosa hos dvärgschnauzer. Båda sjukdomarna drabbar också människor och globalt lider miljontals människor av dem. Inom veterinärmedicinen erbjuder gentestningen en effektiv metod att undvika nya sjukdomsfall. För människor möjliggör kartläggningen av generna utveckling av genterapier. 

 

– Under tiden jag arbetade med min avhandling kom den första kommersiella medicin som baserar sig på genterapi ut på marknaden. I framtiden finns det säkert stor efterfrågan på motsvarande mediciner, för med metoder som baserar sig på genterapi kan man sköta sjukdomar som det tidigare inte fanns några vårdformer för, säger Kaukonen. 

I DNA-banken för hundar, som professor Hannes Lohis grupp har hand om, finns för tillfället prover av över 70 000 sällskapshundar. Av dem har ungefär hälften undersökts av veterinärer med specialkunskap om ögonsjukdomar.

 

– Materialet är helt unikt som forskningsresurs och skapar utmärkta förutsättningar också för kommande genfynd, säger Kaukonen.

 

Maria Kaukonens avhandling är en del av professor Hannes Lohis mera omfattande projekt som kartlägger genetiken bakom hundars ärftliga sjukdomar.

 

VML Maria Kaukonen disputerar vid Helsingfors Universitets veterinärmedicinska fakultet om ämnet ”Genetics of three canine eye disorders”. Disputationen är torsdag 5.12 2019 kl 12 i Porthanias Suomen Laki-sal  (Universitetsgatan 3). Opponent är professor Alison Hardcastle (University College London, Storbritannien) och kustos professor Hannes Lohi.

_______________________________________________________________

Labs accepted in  genetesting  are Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics, Mydogdna

Read more from SPK here.

OFA , THE CANINE HEALTH INFORMATION CENTER  here

Health results from Finland finner du på FPK sin side

RAS dokumentet er noe alle bør lese, du finner det på NPK sin side.

Tilstander man kan ta gentest for:  

NE in standard poodles ( Neonatal encephalopathy ) Om to bærere får et kull, vil alle valper dø, les mer i denne artikkelen.  Og denne: 

prcd-PRA  

PRA betyr Progressive Retinal Atrophie.  Stavene og tappene i øyets netthinne (retina) brytes gradvis ned, og hunden blir etterhvert totalt blind.

Dette viser seg først etter noen få år,  ca 3- 5 års alder, og da har hunden allerede rukket å lage nye generasjoner som trekker med seg sykdommen. 

Ved øyelysing før prcd-PRA utvikles, vil man ikke finne noe galt med øynene.

Nå kan man ta en gentest i tidlig alder for å få vite om hunden er fri, bærer eller får prcd-PRA. Er foreldre fri, blir avkommene også frie for sykdommen (free by parents). Blir en bærer parret med en fri, blir heller ingen avkom syke, men må testes for å fastslå hvem som er bærere videre, slik at man ikke kobler sammen to bærere i neste generasjon. 

Arvegangen kalles Autosomal Recessiv. Det vil si at hvis hunden blir blind, må den ha fått bærergen fra begge foreldre.

FRI betyr at en hund selv ikke har noen defekter på det genparet som fører til sykdommen, selv aldri vil kunne utvikle sykdommen og følgelig ikke vil kunne videreføre det til sine avkom.

BÆRER betyr at en hund har et defekt gen i sitt genpar, men vil selv ikke utvikle sykdommen. Denne hunden kan derimot videreføre gendefekten til sine avkom.

AFFISERT betyr at en hund har to defekte gener i sitt genpar, at den vil utvikle sykdommen og at den vil kunne videreføre gendefekten til sine avkom. 

Gentest tar du hos dyrlegen, og prøven sendes til Optigen, now called Wisdom Health, eller Laboklin

OptiGen®, LLC A message to former OptiGen, LLC customers HERE.
 

rcd-4 , (Rod Cone Dysplasia 4), er en annen og svært sen form for PRA,  og den utvikles og nedarves ellers på samme måte som prcd-pra. Wisdom Health og Laboklin kan teste for dette også. Smart å ta flere tester av samme blodprøve når man har anledning

Day Blindness/Retinal Degeneration (DB/RD)

Opptrer hos storpuddel Gentest kan sendes til samme sted som de over, du kan lese mer om testen HER

 

Oversikt over andre tester som gjelder puddel:

Neonatal encephalopathy Chondrodystrophy (CDDY with IVDD Risk) 
and Chondrodysplasia (CDPA)   New
Breeds:  Miniature Poodle, Toy Poodle, https://www.laboklin.co.uk/

Degenerative Myelopathy / Degenerative Radiculomyelopathy) DM (Exon 2)  Poodle, https://www.laboklin.co.uk/

GM2 Gangliosidosis Variant 0 (Sandhoff Disease)  Toy Poodle, https://www.laboklin.co.uk/

MH (Malignant Hyperthermia)  , Breed:   All Dog Breeds.  https://www.laboklin.co.uk/

Macrothrombocytopenia ( MTC-D ), Toy, dverg mellom og storpuddel,  https://www.laboklin.co.uk/

Poodle DNA Bundle: DM exon2 + rcd4 PRA + NE + prcd-PRA + vWD1 :   New
Degenerative Myelopathy / Degenerative Radiculomyelopathy) DM (Exon 2), Progressive retinal atrophy ( rcd4-PRA) / LOPRA, 
Neonatal encephalopathy (NE / NEWS), Progressive Retinal Atrophy (prcd-PRA): (8094P / 8127), von Willebrand disease Type I (vWD I)
Breeds: Dwarf poodle, Miniature Poodle, Poodle, Standard Poodle, Toy Poodle.

von Willebrand disease Type I (vWD I)  All poodles  https://www.laboklin.co.uk

For full oversikt, les her:

https://www.laboklin.co.uk/laboklin/GeneticDiseases.jsp?catID=DogsGD

 

 

 

 

Siden er stadig under utvikling. Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!

  

TJENESTENE VÅRE

For at denne siden skal være levende, trenger jeg din hjelp med oppdatering av stoff som kan være av interesse. Send meg forslag på aktuelle hanhunder og annet nyttig puddelstoff.  


Send me updates of useful stuff for this site, pictures and pedigrees of your stud dog. 

 

 

 

Copyright © 2000-2024 Bjørg B. Meland

All Rights Reserved

 

blog counter
blog counter